Peyzaj Mimarlığı Nedir?

Peyzaj Mimarlığı, doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi biraraya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir. Dünyada yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir Peyzaj Mimarları çevreyi şekillendirmektedir.

Peyzaj Mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yapar, lokal ve gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar. Ulusal bölgesel ve lokal kapsamdaki tarihi alanlar ve kültürel kaynakların koruma projelerini yürütür.

Peyzaj Mimarlığı, çevreyi bir bütün olarak ele alan, tasarım, gelişim, planlama ve yönetim konularını kapsayan bir tasarım disiplinidir. Peyzaj Mimarlığı'nın amacı, insan ve çevresi arasındaki ilişkilerin dengesini koruyarak hayat kalitesine katkıda bulunmaktır. Peyzaj Mimarlığı'nın temel ilkesi ekolojik denge üzerindeki tahribatın önlenmesidir. Peyzaj Mimarlığı, tasarım meslekleri arasında en çok çeşitlilik gösterenlerden biridir. Mimarlığın yapısal tasarım becerilerini, mühendisliğin bilimsel ilkelerini ve kentsel planlamanın geniş gelişim bilgisi ile birleştirerek, arazi ile estetik ve pratik ilişkileri tasarlar. Ekolojik ilişkileri ve kültürel değerleri koruyacak yollar ile insanlar ve diğer canlılar için yaşam ortamları oluşturmayı amaçlar. 
Tasarım ölçeğinde bakıldığında ise peyzaj mimarının görevi sadece, insanlara betonlar içinde alternatif bir parça yeşil sunmaktan ibaret olarak algılanmamalıdır. Peyzaj Mimarı’nın insanlara yeni deneyimler sunması ve yaşanılan çevreyi daha kaliteli hale getirmesi için bugün bilinen klasik sınırların dışına çıkılmalı, yeni malzemeler, yeni teknolojiler kullanılarak yeni tasarımlar ve fikirler üretilmelidir.